Интернет-банк

baspana.kz

Консультанттар

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару

Қаржы тәуекелдерін басқару кезінде Банк сақтанымпаз саясатын ұстанады. Банктің қаржы құралдарының қоржынындағы қаржы тәуекелдері тәуекелдерге іліккен лимиттер жүйесі және активтерді талдау арқылы бақылауға алынады. Лимиттер бизнес бағыттары және операция түрлері бойынша бөлінеді. Банктің қолданатын қаржы тәуекелдерін өлшеу әдістері (кредиттік, нарықтық, операциялық, өтімділік тәуекелі) қаржы тәуекелінің біріктірме көрсеткішін алуға мүмкіндік береді. болып табылады.

Қаржы тәуекелінің бағалануы және оған мониторинг жүргізу VaR әдіснамасы арқылы жеке құрал және қоржын қимасында жүзеге асырылады. Қаржы тәуекелдері салдарынан күтілген шығындарға қарсы сақтық қорда сақталған экономикалық капиталдың үлкендігі есептелінеді. VaR көрсеткіштерін бағалау үшін үш негізгі әдіс пайдаланылады, яғни: бірлескен әдіс, тарихи үлгілеу әдісі, стохастикалық үлгілеу әдісі (Монте-Карло).

Өтемпаздықты басқару мақсатында,ең жоғарғы өтемпаздыққа жету үшін ресурс көздерін әртараптандыруды қарастыратын өтемпаздықтың тәуекелдерін басқару саясаты анықталды.Өтемпаздықтың деңгейін оңтайландыру үшін Банк жыл сайын жиынтықты өтемпаздықтың лимиттерін ең жоғарғы алшақтыққа орнатады.


Операциялық тәуекел

Операциялық тәуекел – ішкі үдерістерінің барабар емес немесе жеткіліксіздігі нәтижесінде ысыраптың,адами ресурстардың және жүйе немесе сыртқы оқиғалардың пайда болуы ықтималы.

Банктің жеке капиталының және тұрақты жұмыстарының сақталуын қамтамасыз ететін Банкке қолайлы деңгейде операциялық тәуекелдерді қолдау мақсатында, операциялық тәуекелдерді басқару бойынша саясат жасап шығарылды. Саясатта операциялық тәуекелдерді басқару тапсырмалары мен қағидалары ашылды, олардың ерекше жіктелімі берілген, операциялық тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру құрылымы қарастырылған.

Операциялық тәуекелдерді басқару Банкте тоқтаусыз әрекет ететін басқару үдерістерін көрсетеді.Олар келесі негізгі кезеңдерден тұрады:

Банктің бизнес-үдерістері бейімделген тәуекелдердің түрлерін анықтау үдерісі- бизнес-үдерістермен жүзеге асырылуға жататын тәуекелдерді анықтау және сәйкестендіру туралы.

ОТ бағалануы - тәуекелдерді іске асыруда ықтималдылығы бар шығындар деңгейін, оны төменгі тиісті шаралармен жаппаған кезде, анықтау туралы.

ОТ азайту – шығындарды азайту үшін, сондай-ақ, тәуекелдерді іске асыру салдарын азайту үшін шаралар қолдану туралы. Көрсетілген әрекеттер шығындар түсіргенге дейін, тәуекелдерді іске асыру кезінде және одан кейін алдын алынады.

ОТ мониторинг жүргізу және кемшіліктерді түзеу туралы.

Белгіленген ережелер мен үрдістердің сақталуын бақылау туралы.

Банк өз қызметінде келесі ОТ басқару әдістерін қолданады:

Банктік операцияларды және басқа да мәмілелерді (тәртібі,үрдістері, операцияларды және мәмілелерді жүзеге асыру технологиясы, шарт жасау) стандарттау туралы;

Қосымша және кейінгі бақылаудың жүйесін ұйымдастыру, ішкі құжаттардың сараптамалары арқылы өткізілетін мәмілелер мен операциялардың ағымдағы тексеру жүйесін ұйымдастыру туралы;

Ішкі нормативтік құжаттардыөңдеудің және мақұлдаудың (бұрыштама қою) ішкі тәртібін орнату туралы;

Операциялық шығындардың орталықтандырылған деректер қорын құру туралы;

Қызметтер бағытының қимасындағы операциялық тәуекелдер факторының (жиынтықта қандай, олардың жіктелімінде де сондай) Банк қызметтері көрсеткішіне әсерін талдау туралы;

Қызметкерлердің біліктілігін қажет деңгейде қамтамасыз ету, қызметкердің біліктілік деңгейін арттыруды қамтамасыз ету туралы;

Банктік үрдістерді және технологияларды, әсіресе стандарттық операциялармен және үлкен көлемді жұмыстармен байланысты облыстарда автоматтандыру туралы;

Жеке қызметкерлерге жүктемелерді оңтайландыруды есепке ала отырып, бөлімшелер арасындағы міндеттерді бөлу туралы;

Қызметкерлерді нормативтік негіздердің ең жоғары баламалы ішкі және сыртқы талаптарымен қамтамасыз ету туралы.


Кредиттік тәуекелдерді басқару

кредиттік тәуекелдерді басқару тиімді жүйесінің Банкте бар болуы ЕДБ арасында кредит қоржыны сапасының үздік көрсеткішін сақтауға мүмкіндік береді. Кредит қоржыны сапасын бақылау бойынша жүйеге:

  • Жүйелі бағасын және кредиттік тәуекелге мониторинг жүргізу, сондай-ақ осы үрдістерді жетілдіру іс-шаралары;
  • Банктің заемшиктеріне қойылатын ішкі кредиттік талаптар жүйесін және ұсынылған заемдар бойынша кепілдік қамтамасыз етуді жетілдіру;
  • Тараптармен байланысты топтарға кредиттеу өнімдердің жеке түрлері және кепілдік қамтамасыз ету бойынша орнатылатын кредиттік тәуекелдер лимиттерін, сондай-ақ Банктің кредиттік алқалы органдарының өкілеттік деңгейін есептеу және анықтау;
  • Банктің проблемалық автиктерін басқару үрдістерін, сотқа дейінгі және сотта өндіріп алу үрдістерін жетілдіру іс-шаралары жатады.

Қарастырылатын барлық жобалар мен әрекеттегі заемдар кредиттік тәуекелді анықтайтын орталықтандырылған сараптамадан өтеді, тәуекел деңгейін төмендету бойынша іс-шаралар ұсынылады.

Кепілзаттық қамтамасыз етуде сапаға және қамтамамсыз ету жеткіліктігіне әртараптандырылған қатаң тәсіл қолданылады. Кепілзеттық қамтамасыз етудің нарық құнын құптау тұрақты өткізіледі. Тәуекел- менеджмент бөлімшелеріне Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша жылжымайтын мүлік нарығындағы үрдістерді бағалық талдау, сондай-ақ, кепілдік қоржын құрылымына талдау жүргізіледі.

Осы жүйе бастапқы сатыда алдағы заемды дамыту динамикасын анықтауға және ысыраптың лайықты деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.


Ақпараттық технология және ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі

Ақпараттық технология тәуекелдерін, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін азайту, сондай-ақ, қызметтегі үздіксіздікті басқару мақсатында Банкте тиісті жүйелер бар және тұрақты жетілдіріліп отырады.

Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелі – Банктің қызметкерлері тарапынан және (немесе) үшінші тұлғадан қасақана бүлдіру әрекеттері жасалғандықтан, банктің ақпараттық активтерінің тұтастығы, құпиялылығы және қолжетімділігі бұзылғандықтан нұқсан пайда болуы ықтимал;

Риски информационных технологий – банктің ақпараттық технологияларды өңдеуіне және пайдалануына байланысты үдерістер жеткіліксіз жасалғандықтан нұқсан пайда болуы ықтимал;

Ішкі бақылау

Банктің ішкі бақылау жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ, көпшілік мақұлдаған халықаралық тәжірибеге сәйкес қызмет атқарады – Банк ішкі бақылау жүйесін құруда «Ішкі бақылау. Интегралданған үлгі» COSO тұжырымдамасын қолданады. Банктің ішкі бақылау жүйесін құру негіздері Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген, ережелері Банктің барлық қызметкерлерінің орындауы және бұзбауы үшін міндетті болып табылатын Ішкі бақылау саясатында тәртіптелген. 

Банктің ішкі бақылау жүйесі - бұл Директорлар кеңесі, алқалы орган, Банктің құрылымдық бөлімшелері мен барлық қызметкерлері өз міндеттемелерін орындау кезінде жүзеге асыратын күнделікті қызметтерге кіріктірілген үдеріс және төмендегі мақсаттарды атқаруға бағытталған: 

·         Банктік тәуекелдерді, активтерді және пассивтерді басқару, активтердің сақталуын қамтамасыз ету тиімділігін қоса алғанда, Банк қызметтерінің тиімділігін қамтамасыз ету; 

·         ішкі және сыртқы қолданушылар үшін, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік үшін қаржылық, реттеуші және басқа есептіліктің толықтығын, дәйектілігін және уақтылылығын қамтамасыз ету; 

·         Банктің заңнамалық және реттеушілік талаптарын, Банктің ішкі құжаттарын орындауын қамтамасыз ету; 

·         Банкті және оның қызметкерлерін құқыққа қайшы қызметті жүзеге асыруға, оның ішінде алаяқтық, қателіктер, дәлсіздіктер жасауға, алдауға, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға тартуға, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес қаржы құралдары немесе қаржы активтері болып табылмайтын және кімнен болмасын талап ету құқығы жоқ криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылатын және есепке алынатын шамалармен байланысты операцияларды Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыруға жол бермеу үшін қабылдаған ұйымдастыру, саясат, рәсімдер мен әдістер жүйесін білдіреді. 

Басқарушылық бақылауды және бақылау мәдениетін Банктің Директорлар кеңесі мен Басқармасы кәсіби қызметтің және корпоративтік басқарудың этикалық қағидаларына, стандартарына сай негізде құрады.Олардың заң тұрғысында белгіленген міндеттемелері мен жауапкершіліктерінің жиынтығы Банктің басқару органдары тарапынан барабар бақылауын қамтамасыз етеді. 

Ішкі бақылау жүйесін тексеруді Басшылық (Басқарма және басқарушы директорлар), тұрақты негізде құрылымдық бөлімшелердің басшылары және қызметкерлері, жылдық аудиторлық жоспарға сәйкес тексеру арқылы немесе ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін жеке жеке бағалау түрінде ішкі аудит бөлімшелері жүзеге асырады.

Банктің ішкі бақылау жүйесі Банкке тиісті тәуекелдердің уақтылы анықталуын және тұрақты негізде бағалануын бақылауды қамтамасыз ете отырып және алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетудің орынды кепілдігін қамтамасыз ету мақсатында оларды азайту шараларын уақтылы қабылдай отырып, Банктің басқаруының маңызды компоненті болып табылады.


ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру

Сізбен 30 минуттан кейін хабарласады*
*жұмыс күндеріндегі жұмыс кестесі – 09:00-ден 18:00-ге дейін
(дүйсенбіден жұмаға дейін)
сенбі және жексенбі – демалыс
2020 жылғы наурыздың 21-нен 25-не дейін – демалыс