Шарттар үлгілері

Кешенді банктік қызмет көрсетудің стандартты шарттары

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ кешенді банк қызметтерін көрсетудің стандартты талаптарына өзгертулер енгізілетіндігі туралы

Құрметті  клиент,  Сізге "Отбасы банк" АҚ Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы шартының жалпы талаптары, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ кешенді банк қызметтерін көрсетудің:
"Отбасы банк" ақ  кешенді банк қызметтерін көрсетудің стандартты талаптары.
Толықтырулар 2021 жылдың 12 наурыздан бастап күшіне енеді.

Кешенді талаптар «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Тұрғын үй құрылыс жинақ шартының стандартты талаптарын, Банктік ағымдағы шотты, соның ішінде жеке арнайы шотты ашу және жүргізудің стандартты талаптарын, Электронды банктік қызметтерді көрсетудің стандартты талаптарын қамтиды.

Кешенді шарттар 2021 жылдың 12 наурыздан бастап күшіне енеді 

Кешенді шарттар 2021 жылдың 15 қаңтарынан бастап күшіне енеді 

Кешенді шарттар 2021 жылдың 6 қаңтарынан бастап күшіне енеді 

Кешенді шарттар 2020 жылдың 6 желтоқсанынан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2020 жылғы 23 қарашадан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2020 жылғы 28 тамыздан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2020 жылғы 8 маусымнан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2020 жылғы 9 мамырдан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2019 жылғы 18 қарашадан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2019 жылғы 6 қыркүйектен бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2019 жылдың 19 тамызынан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2019 жылдың 19 сәуірінен бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2019 жылдың 24 қаңтарынан бастап күшіне енеді

Кешенді шарттар, 2018 жылдың 26 қарашасынан бастап 2019 жылдың 23 қаңтарына дейін қолданыста

Кешенді шарттар, 2018 жылдың 8 қазанынан бастап 2018 жылдың 25 қарашасына дейін қолданыста

Кешенді шарттар, 2018 жылдың 4 қыркүйегінен бастап 2018 жылдың 7 қазанына дейін қолданыста

Кешенді шарттар, 2018 жылдың 26 шілдесінен бастап 2018 жылдың 3 қыркүйегіне дейін қолданыста

Кешенді шарттар, 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2018 жылдың 25 шілдесіне дейін қолданыста


Біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдаланудың стандартты шарттары

«ОТБАСЫ БАНК» АҚ-НЫҢ  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС,  ТҰРҒЫН ҮЙ ЖАҒДАЙЛАРЫН ЖАҚСАРТУ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЕМДЕЛУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ҮШІН БІРЖОЛҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМДЕРІН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ ШАРТТЫҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ

«Отбасы банк» АҚ-ның  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес,  тұрғын үй жағдайларын жақсарту және/немесе емделу ақысын төлеу үшін біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану туралы шартының стандартты талаптарына қосылу туралы

Кредиттеудің стандартты талаптары

Құрметті клиент, сізге төмендегілерге өзгерістер енгізілгені туралы хабарлаймыз:
"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Басқармасының 01.03.2018 жылғы шешімімен (№9 хаттама) бекітілген "Отбасы банк" АҚ банктік қарыз шартының (алдын ала тұрғын үй қарызы, аралық тұрғын үй қарызы, тұрғын үй қарызы) стандартты талаптары.
Өзгерістер 2021 жылғы 25 наурыздан бастап күшіне енеді.

Банктік заем шарты бір-бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын екі бөлімнен:

  1. Шарттан (Клиент және Банк қол қоятын);
  2. Стандартты талаптардан тұрады.

Толығырақ ақпарат алу үшін Стандартты талаптармен танысуыңызды сұраймыз!

"ОТБАСЫ БАНК" АҚ-НЫҢ БАНКТІК ЗАЕМ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) ШАРТЫНЫҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 25.03.2021 бастап жарамды

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - 15.01.2021 бастап жарамды

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - 12.10.2020 бастап жарамды

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ)

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - 09.03.2020 бастап жарамды

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 01.04.2019 бастап 01.09.2018 дейін жарамды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 01.09.2018 бастап 19.01.2019 дейін жарамды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 19.01.2019 бастап 29.03.2019 дейін жарамды.

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 29.03.2019 бастап 16.04.2019 дейін жарамды.

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 16.04.2019 бастап 01.05.2019 дейін жарамды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 01.05.2019 бастап 29.05.2019 дейін жарамды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 29.05.2019 бастап жарамды.

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - 19.08.2019 бастап жарамды.

"ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - 24.10.2019 бастап жарамды.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ» АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН, АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) – 22.01.2020 бастап жарамды.

Нарықтық бағдарлама бойынша кредит берудің Стандартты талаптары

Құрметті клиент, сізге төмендегілерге өзгерістер енгізілгені туралы хабарлаймыз:
"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі "АҚ Басқармасының 11.07.2018 жылғы шешімімен (№34 хаттама) бекітілген "7-20-25. Әрбір отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктері" ипотекалық тұрғын үй кредиттеу бағдарламасының талаптарымен (алдын ала тұрғын үй қарыздарын беру) бастапқы тұрғын үйге кредит берудің нарықтық бағдарламасы бойынша "Отбасы банк" АҚ кредит беруінің стандартты талаптары;
Өзгерістер 2021 жылғы 25 наурыздан бастап күшіне енеді.

Банктік заем шарты бір-бірінің ажырамас бөлігі болып табылатын екі бөлімнен:

  1. Шарттан (Клиент және Банк қол қоятын);
  2. Стандартты талаптардан тұрады.

Толығырақ ақпарат алу үшін Стандартты талаптармен танысуыңызды сұраймыз!

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ – 2018 жылғы 1 қыркүйекке дейін жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ– 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2018 жылғы 28 қарашаға дейін жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 2018 жылғы 29 қарашадан бастап 2019 жылғы 1 мамырға дейін жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 2019 жылғы 1 мамырдан бастап 2019 жылғы 29 мамырға дейін жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 2019 жылғы 29 мамырдан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 2019 жылғы 23 тамыздан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ - 2019 жылғы 24 қарашадан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ– 2020 жылғы 22 қаңтардан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ – 2020 жылғы 12 қазаннан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ" ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ" АҚ КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ – 2021 жылғы 15 қаңтарынан бастап жарамды.

«7-20-25. ӘР ОТБАСЫ ҮШІН ТҰРҒЫН ҮЙДІ САТЫП АЛУДЫҢ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕРІ» ИПОТЕКАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ КРЕДИТТЕРІН БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  ТАЛАПТАРЫНДА
БАСТАПҚЫ ТҰРҒЫН ҮЙГЕ КРЕДИТ БЕРУ НАРЫҚТЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША
"ОТБАСЫ БАНК" АҚ  КРЕДИТ БЕРУІНІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ
(АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ) - – 2021 жылғы 25 наурыздан бастап жарамды.

Стандартты талаптар «7-20-25. Әр отбасы үшін тұрғын үйді сатып алудың жаңа мүмкіндіктері» ипотекалық тұрғын үй кредиттерін беру бағдарламасының талаптарына бастапқы тұрғын үйге кредит беру нарықтық бағдарламасы бойынша 2018 жылдың 1 тамызына дейін қабылданған кредиттік өтінімдер шеңберінде жасалған банктік заем шарттары бойынша заем алушылар тарапынан міндеттемелер толық орындалғанға дейін жарамды.


Бұл туралы бөлісіңіз:

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру