Асар тарифтік бағдарламасы (ММБ ҚС салымшыларына арналған)
Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Асар тарифтік бағдарламасы (ММБ ҚС салымшыларына арналған)

Асар тарифтік бағдарламасы (ММБ ҚС салымшыларына арналған)

22.06.2020 жылғы "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
 Банктік өнімдер мен үдерістер, және қызмет көрсету
сапасы бойынша комитеттің шешімімен (№18 хаттама) бекітілді
30.09.2020 жылдан бастап қолданысқа енгізілді 

Көппәтерлі тұрғын үйлердің жалпы мүлкінің күрделі жөнделуін қаржыландыруға арналған
 "АСАР" ТАРИФТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

1-Тарау Жалпы талаптар

 • Банк - "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ
 • Салым валютасы – теңге.
 • Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған қаржы жинақтауларының салымшысы (ММБ / ПИК /ҚС салымшысы) – Банкпен кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинақтау туралы шартты жасасқан, Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын заңды немесе жеке тұлға, ол көп пәтерлі тұрғын үйдің пәтерлерінің, тұрғын емес жайларының иелері атынан әрекет етеді.
 • Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинақтау туралы шарт - (бұдан әрі - Жинақтау туралы шарт) Банк пен МИБ / ПИК / ҚС салымшысы арасында жасалған кондоминиум нысапнының жалпы мүлкін күрделі жөндеуге қаражат жинақтауларын ы жүзеге асыру бойынша банктік жинақ шоты шарты;
 • Шарттық сома - жинақтаудан, оларға есептелген сыйақыдан және тұрғын үй қарызынан тұратын кондоминиум нысанының жалпы мүлкін күрделі жөндеу жүргізу үшін салымшыға қажетті ақша сомасы.

Ең төменгі шарттық сома 500 АЕК. Шарттың жиынтық ең көп сомасы 400 миллион теңгені құрайды.

 • Тұрғын үй қарызы - банктік қарыз шартының, жинақтау туралы шарттың талаптарына сәйкес Тұрғын үй жинақтары туралы заңның 3-бабының 8-тармағында көзделген мақсаттарда салымшыға берілетін мақсатты қарыз;
 • Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу - көппәтерлі үйдің ресурстарын қалпына келтіру мақсатында жөнделіп жатқан объектілердің пайдалану көрсеткіштерін жақсартатын, көппәтерлі тұрғын үйдің тозған құрылымдарын, бөлшектерін және инженерлік жабдықтарын жаңа немесе берік және үнемділеріне ауыстыру бойынша іс-шаралар мен жұмыстар кешені;
 • Үй-жайлар (пәтерлер) иелері кооперативі (ПИК) - үй-жайлардың (пәтерлердің) иелері көппәтерлі тұрғын үйді немесе жалпы ауласы мен коммуникациясы[1] бар үйлер тобын басқару үшін құрған коммерциялық емес ұйым;
 • Жинақталған ақшаның ең аз қажетті мөлшері - тұрғын үй қарызын алу үшін Жинақтау туралы шартта анықталған ақша.
 • Көп пәтерлі тұрғын үйдің меншік иелерінің бірлестігі (МИБ) - кондоминиум объектісін басқаратын, оны күтіп ұстауды қаржыландыратын және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, бір көп пәтерлі үйдің, тұрғын емес үй-жайлардың иелері құрған коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлға.
 • Қарапайым серіктестіктер (бұдан әрі - ҚС) - Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жасалған, бірлескен қызмет туралы келісім (қарапайымс серіктестік шарты) негізінде жүзеге асырылатын кондоминиум объектісін басқару, оның күтімін қаржыландыру және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінің сақталуын қамтамасыз ету бойынша заңды тұлғаны құрмай-ақ, бір пәтерлі тұрғын үйдің пәтер иелерінің бірлескен қызметі.
 • Жинақтау мерзімі - салымшымен жинақтау жүргізілетін уақыт кезеңі.

Жинақтаудың ең аз мерзімі - 3 жыл, ең көп мерзімі - шектеусіз.

 • Тарифтік бағдарлама - салым бойынша сыйақы мөлшерлемелерін және жинақтау мен кредит берудің басқа шарттарын, сондай-ақ Банктің комиссиялық сыйақы мөлшерін анықтайтын Банктің ішкі құжаты.

"АСАР" тарифтік бағдарламасының негізгі талаптары

 • Жинақтаудың және кредит берудің сыйақы мөлшерлемелері, мерзімдері, сомалары:

Атауы

1

 

Ескерту

1.1

Жинақтаудың болжанған мерзімі

3 жылдан 15 жылға дейін

      

1.2

Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Жылдық 0,1%

1.3

Жинақтаудың қажетті мөлшері, шарттық соманың %-ы

50

1.4

Салым бойынша бағалау көрсеткішінің ең аз мәні

0,70

1.5

Бастапқы қаьбылданатын салымның ең аз сомасы

0 теңге

1.6

Ең төменгі шарттық сома

500 АЕК

1.7

Тұрғын үй қарызы бойынша сыйақы мөлшерлемесі

Жылдық 2%

 

1.8

Тұрғын үй қарызының мерзімі

6 айдан 25 жылға дейін

Тұрғын үй қарызы бойынша ай сайынғы төлем мөлшері салым бойынша ай сайынғы жарна мөлшеріне тең болуы тиіс, осы тұста 5%-ға азаю жағына қарай ауытқуына рұқсат  беріледі.

1.9

Тұрғын үй қарызының ең жоғары сомасы

200 млн. теңге

 

Тарифтік  бағдарламаның негізгі талаптарының сипаттамасы:

 • Жинақтаулар бойынша ай сайынғы жарна төмендегі формула бойынша есептеледі:

АЖ = 0,005 *АЕК* ПА, мұндағы
АЖ – жинақтаулар бойынша ай сайынғы жарна;
АЕК – айлық есептік көрсеткіш;
ПА – баспананың, тұрғын емес жайдың пайдалы ауданы.

 • Шарттық сома төмендегі формула бойынша есептеледі:

ШС =АЖ*t*2, мұндағы
ШС – шарттық сома;
АЖ - жинақтаулар бойынша ай сайынғы жарна, ол көппәтерлі тұрғын үйдің жалпы ауданына байланысты есептеледі;
t- ай ішіндегі жинақтаулар кезеңі. Жинақтаудың ең аз мерзімі - 36 ай.

 • МИБ/ПИК/ҚС салымшысының ақшасы кондоминиум нысанының ортақ мүлкін күрделі жөндеуге алған тұрғын үй қарызын өтеуді қоса алғанда, кондоминиум нысанының ортақ мүлкін күрделі жөндеу мақсатында ғана талап етілуі мүмкін.
 • Банктің тұрғын үй қарыздарын салымшы кондоминиум нысанының ортақ мүлкін күрделі жөндеуге ғана пайдалана алады.
 • Тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің сипаттамалары - бекітілген.
 • Тұрғын үй қарыздарын беру және қызмет көрсету ағымдағы шот арқылы жүзеге асырылады. Бір салымшыға тек бір ағымдағы шот ашылады.
 • Тұрғын үй қарызын өтеу әдістері - аннуитет немесе негізгі қарызды тең үлестермен төлеу және азаятын қалдықтан сыйақы төлеу. Өтеу әдісін клиент өзі таңдайды.
 • Тұрғын үй қарызының ең аз мерзімі – 6 ай.

Депозиттік қызмет көрсету операциялары

 • Салым бойынша депозиттік қызмет көрсетудің рұқсат етілген операциялары:

Операция атауы

Ескерту

1

Шарттық соманы өзгерту

Рұқсат беріледі.

Шарттық соманы 500 АЕК-ке дейін азайтуға мүмкіндік беріледі;

2

Шегінім

Рұқсат беріледі.

- кондоминиум нысанын басқару формасын өзгерту кезінде;

- ҚС сенімді тұлғасын ауыстыру кезінде.

3

Бөлу

Салымды бөлуге төмендегі жағдайларда рұқсат беріледі:

1. тұрғын үй қарызын алу туралы кредиттік өтінімді берген күні салымдардың біреуі бойынша тұрғын үй қарызын алу мақсатында салымды 2 (екі) салымға бөлу кезінде.

2. салымдардың біреуін басқа МИБ/ҚС-ға беру үшін МИБ/ПИК/ҚС-ны бөлуге байланысты

4

Жинақтау туралы шартты бұзу

Тұрғын үй қарызын алуға байланысты емес салымды тоқтату басқа банкте ашылған жинақ шотына Жинақтау туралы шартта, Банктің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіпте және шарттарда аудару жағдайында мүмкін болады. - МИБ / ПИК /ҚС салымына иелік ету бойынша шектеулерді ескере отырып, толықтырылды.

5

Жабу

Салымды жабу тұрғын үй қарызы берілетін салым бойынша жүргізіледі

6

Жинақтау мерзімін өзгерту

Рұқсат беріледі.

7

Ішінара алу

Рұқсат беріледі.

Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге  арналған ақшаны кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге алынған тұрғын үй қарызын өтеуді қоса алғанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу мақсатында ғана жинақ шотынан талап етуге болады.

[1] Үй-жайлардың (пәтерлер) меншік иелерінің тіркелген және жұмыс істейтін кооперативтері, пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің тұтыну кооперативтері, тұтыну кооперативтері көп пәтерлі үйді басқару жөніндегі қызметті 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін жүзеге асыра алады.

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру