Тарифтер 

Тізбені   Банктік өнімдер және үдерістер жөніндегі комитеті бекітті

 (30.06.2017 ж. №20 хаттама) 

 (01.01.2018ж. бастап қолданысқа енгізілетін

 11.12.2017ж. №40 хаттамаға,

28.12.2017ж. №41 хаттамаға

1.5 тармақты қоспағанда,

14.02.2018ж.  №06 хаттамаға,

21.02.2018ж.  №07 хаттамаға,

27.02.2018ж. №08 хаттамаға,

22.05.2018ж. №16 хаттамаға,

15.06.2018ж. №19 хаттамаға,

 27.06.2018ж. №22 хаттамаға

31.07.2018ж. №26 хаттамаға

17.08.2018ж. №28 хаттамаға

28.12.2018ж. №46 хаттамаға

25.01.2019ж. №1 хаттамаға

27.02.2019ж. №5 хаттамаға

26.03.2019ж. №10 хаттамаға

26.04.2019ж. №14 хаттамаға

27.05.2019ж. №16 хаттамаға

сәйкес өзгертулерді есепке ала отырып)

 

 

Жеке тұлғалар[1] үшін банктік қызметтер бойынша тарифтер (комиссиялық алымдар) көлемінің

ТІЗБЕСІ

  Ескерту: Банкке төленген тарифтер (комиссиялық алымдар) қайтарылмайды.

                                                                                  теңгемен

р/с

Көрсеткіш

Комиссия көлемі

Ескерту

А

1

2

3

1.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарына жататын қызметтер

1.1.

Тұрғын үй құрылыс

жинақ шартын жасау

0

1.2.

Шарттық соманы арттыру *

0

1.3.

Салымды бөлу *

0

(тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген)

 

1.3.1.

Салымды шегіну *

Тұрғын үй құрылыс жинақтарының жинақ сомасының

0,5 %

Төмендегі отбасы мүшелері  және туыстары арасындағы  шегінулер (онлайн емес)  үшін комиссия алынбайды:

1)  жұбайы/жары,

2) ата-аналар,

3)  балалары,

4)  ұл асырап алушылар (қыз асырап алушылар), асырап алынғандар ұлдар (асырап алынған қыздар),

5)  туған  ағалы-қарындастылар,

6) атасы, әжесі, немересі,

7) ата-анасының туған ағалары  мен әпкелері,

8) немере атасы мен немере әжесі,

9) немере ағалары мен қарындастары,  інілері мен жиендері.

Комиссияның көлемі шегінетін тарап шегінуге өтінім берген  сәтте белгіленеді.

(тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген.)

(тармақ  БӨҮК шешіміне (22.05.2018 ж. №16 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген

1.3.2.

Біріктіру *

0

(тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген)

1.4.

Жинақ кестесінен тыс енгізілген және мемлекет сыйлықақысымен ынталандырылмаған ақшаны шоттан алу (2017 жылғы 10 шілдеге  дейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары бойынша)

0

1.5.

Ақша сомасын жинақ шоттан мерзімінен бұрын алу*

Алынатын соманың 1%, (ең азы  5000 тг)

Комиссия  ТҚЖ шартын бұзу нәтижесінде  күнтізбелік 30 (отыз) күннен кем (қоса алғанда)   сақтау мерзімімен  ақша сомасының  1% ретінде, ең азы 5000 теңге көлемінде есептеледі.

5000 теңге көлеміндегі ең төменгі тариф ТҚЖ туралы шарт бұзылған жағдайда ұсталынады:

1. Ақшаны 30 күнтізбелік күннен көп сақтаған мерзімі жағдайында;

2. Төмендегі жағдайларға байланысты:

- Банк аралық, алдын ала қарыздарын беруден бас тартса;

- тұрғын үйді толық сатып алса сақтау мерзіміне тәуелсіз түрде.

Комиссия сомасының есебіне: мемлекет сыйлықақысы, салым бойынша есептелген сыйақы, Банктің өтемақысы кірмейді.

(Тармақ  БӨҮК шешіміне (28.12.2018 ж. №46 хаттамасына)  сәйкес  өзгертілген.)

1.5-тармақ   01.03.2019 ж. бастап

қолданысқа енгізіледі.

2.

Банктік қарыздарды  беру дайындығына жататын қызметтер

2.1.

Төмендегі қарыздарды  алуға өтінімді қарастыру:**

2.1.1.

тұрғын үй қарызы

0

2.1.2.

аралық тұрғын үй қарызы

5 000

Комиссия ұсталынбайды:

-интернет-банкинг арқылы берілген өтінімдер бойынша;

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін қарыздар  бойынша және тұрғын үй сатып алуға аз қамтылған отбасыларға кредит беру бойынша;

(БӨҮК шешімінің 27.05.2019ж. №16 хаттамасына)

 

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық қарыздардың қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген қарыз бойынша.


- "Бақытты отбасы" бағдарламасы арқылы берілетін заемдар бойынша.
(27.02.2019ж. №5 хаттама)

 

2.1.3.

алдын ала тұрғын үй қарызы

5 0002.2.

Төмендегі қарыздардың  берілуін ұйымдастыру:

2.2.1.

тұрғын үй қарызы

0

2.2.2.

аралық тұрғын үй қарызы

Қарыз  сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 15 000, ең көбі 100 000)

Комиссия ұсталынбайды:

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін қарыздар  бойынша және тұрғын үй сатып алуға аз қамтылған отбасыларға кредит беру бойынша.

(БӨҮК шешімінің 27.05.2019ж. №16 хаттамасына)

 

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық қарызын  қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген қарыздар  бойынша.

 

- "Бақытты отбасы" бағдарламасы арқылы берілетін заемдар бойынша. (27.02.2019ж. №5 хаттама)

2.2.3.

алдын ала тұрғын үй қарызы

Қарыз  сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 15 000, ең көбі 100 000)

2.3.

Төлем қабілеттілігін бағалау және Банк хабарламасын рәсімдеу:

2.3.1.

Қазақстан Республикасындағы

тұрғын үй құрылысының  2008

2010 жылдарға арналған

мемлекеттік бағдарламасының

қатысушысы  үшін*

15 000

2.3.2.

 «Жас отбасыларға арналған

тұрғын үй» бағыты бойынша

«Қолжетімді тұрғын үй – 2020»

бағдарламасының қатысушысы

үшін**

0

3.

Берілген банктік қарыздарға   жататын қызметтер

3.1.

Қарызды қолма қол ақшамен төлеу

Қолма қол ақшамен төленген қарыз  сомасының

0,5 %-ы

(ең азы 1500,

ең көбі 50 000)

Комиссия тікелей  төлем сомасынан ұсталынып қалуы мүмкін.

Сонымен қатар, қарыздың   мақсатты пайдаланылуы  алынған қарыздың  барлық сомасымен  расталады.

Комиссия ұсталынбайды:

- Тұрғын үйді жөндеуге және жаңартуға жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін  1 500 000 теңгеден көп емес сомасындағы  тұрғын үй қарызын  қолма қол ақшамен төлеу үшін комиссия.

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін қарыздар бойынша және тұрғын үй сатып алуға аз қамтылған отбасыларға кредит беру бойынша;

(БӨҮК шешімінің 27.05.2019ж. №16 хаттамасына)

3.2.

Банктік қарыз  шартының, кепілзат, кепілдік шарттарының талаптарын  Қарызгердің  [2] бастамасымен өзгерту

3.2.1.

Төлем күнін өзгерту *

Қарыз берешегі қалдығының 1%-ы

(ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

Төмендегі жағдайда кредит беруден кейінгі операция кезінде комиссия ұсталмайды:

- салымшының/қарызгердің, заемшыластың, кепіл берушінің, бірлескен иесі қайтыс болуы; (26.03.2019ж. №10 хаттама)

 

- мүліктік құқық кепілін жылжымайтын мүлік кепілзатына ауыстыру;

(17.08.2018ж. №28 хаттама)

- клиенттің деректемелерін өзгерту жағдайларында посткредиттік операцияларды жүргізу кезінде ұсталынбайды.

 

3.2.2.

Заемшыласты алып тастау  *

Қарыз берешегі қалдығының 1%

(ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.3.

Тұрғын үй қарызына  өту*

0 теңге

3.2.4.

Кепіл берушіні ауыстыру*

Қарыз берешегі қалдығының 1%

(ең азы/ең көбі 25 000 теңге)

3.2.5.

Кепілді босату*

Қарыз берешегі қалдығының 1%

(ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.6.

Кепілді ауыстыру *

Қарыз берешегі қалдығының 1%

(ең азы/ең көбі  25 000 теңге)

3.2.7

Кепіл параметрлерін өзгерту *

Қарыз берешегі қалдығының 1%

(ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.8

Талаптарды өзге де өзгерту

Қарыз берешегі қалдығының 1%-ы

(ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

4.

Кассалық және аударма операциялары

4.1.

Қолма-қол ақша қабылдау

0

4.2.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелерді шегіну  кезінде кейіннен беру мақсатымен транзиттік шотқа ақша есептеп қосу

0

4.3.

Қарызды  және жинақты төлеуге байланысты емес ағымдағы шоттан ақша алу

Алынатын ақша сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 1 500)

Ағымдағы шотты жабу күнінде 2 000 теңге (және одан кем) көлемінде шотта ақша қалдығы болған жағдайда, комиссия ұсталынбайды.

4.4.

Банкішілік ақша аудару

0

4.5.

Сыртқы ақша аудару

Аудару сомасының 0,3 %-ы
(ең азы 1 500, ең көбі 5 000)

Комиссия ұсталынбайды:

1) Төмендегі бағдарламалар  аясында қарыздарды беру кезінде:

 

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін қарыздар бойынша және тұрғын үй сатып алуға аз қамтылған отбасыларға кредит беру бойынша;

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық қарыздарын  қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген қарыз  бойынша;

-"Бақытты отбасы" бағдарламасы арқылы берілетін заемдар. (27.02.2019ж. №5 хаттама)

2) тұрғын үй төлемдерін алушылардың арнайы шоттарынан аударымдар бойынша;

(БӨҮК 21.02.18ж. №7   шешіміне сай).

3) бастапқы жарнаның ақысын жартылай төлеу үшін/әлеуметтік көмекті қайтару үшін  ЖАО берген қарызды өтеу есебіне аударымдар бойынша ұсталынбайды.

(01.03.2019 ж. бастап қолданысқа енгізілетін БӨҮК 25.01.19 ж. №1 шешіміне сай, 26.04.2019 ж. №14)

(БӨҮК шешімінің 27.05.2019ж. №16 хаттамасына)

 

5.

Құжаттарды беру

5.1.

Жинақ немесе несие шотының жағдайы туралы, несие борышының бары немесе жоқтығы туралы анықтама, басқа да анықтамаларды беру *

0

5.2.

Жинақ немесе ағымдағы шоттан үзінді көшірме беру

0

5.3.

Шарттың немесе шарттың қосымша келісімінің  телнұсқаларын, басқа құжаттың телнұсқаларын беру *

1 500

5.4.

Кепілзаттық қамсыздандыру бойынша құқық белгілеуші  немесе басқа да құжаттардың көшірмелерін беру*

1 500

(17.08.2018ж.  №28 хаттама)

5.5.

Осы құжатты қайта рәсімдеу немесе оны нотариалды куәландыру үшін жылжымайтын мүлікке  құқық белгілеуші, сәйкестендіруші немесе басқа құжаттарының түпнұсқаларын беру*

5 000

Комиссия ұсталынбайды:

- кепіл беруші, бірлескен иесі қайтыс болған жағдайда әмбебап құқықтық мұрагерлік құқығын рәсімдеу кезінде; (26.03.2019ж. №10 хаттама)

- Банктің ішкі құжаттарында бекітілген тәртіпте жылжымайтын мүлікті жоспарлауда алшақтығы бар, қарыз  берген кезде, қайта рәсімдеу үшін, жылжымайтын мүліктің құқық белгілеуші/сәйкестендіруші және басқа да құжаттарының түпнұсқаларын беру кезінде ұсталынбайды.

(17.08.2018ж.  №28 хаттама)

6.

Басқа да қызметтер

6.1.

Банк салымшысының  басқа  қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелерінің  орындалуын қамтамасыз ету үшін депозитті кепілге рәсімдеу

0

6.2.

Эскроу-шотты  ашу

5 000

 

БӨҮК 12.06.18ж. №19 шешіміне сай

6.4.

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы өткізілетін тұрғын үйді сатып алушылар пулына қосуға салымшының өтінішін қарастыру бойынша кеңес беру қызметін ұсыну*

0

6.5.

Банк терминалы арқылы мемлекеттік қызметтер ақысын төлеу немесе  баж (салық, айыппұл, өсімпұл) төлеу

100

*     Бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кіреді.

**   Егер қарыз  алуға берілген өтінімге сәйкес Банк қарыз  берсе, бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кірмейді. Олай  болмаған жағдайда (алуға берілген өтінімге сәйкес қарыз  беруден (алудан) Банк немесе клиент бас тартқан жағдайда) бұл тарифке ҚҚС кіреді.[1] соның ішінде  жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және кәсіпкерлік қызметке қатысы жоқ операциялар бойынша адвокаттар үшін

[2] Біреуден көп қызмет ұсынылған жағдайда, ұсынылған қызметтер бойынша комиссияның ең үлкен  көлемі ұсталынады.


ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру