«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 
Шот шартының Стандартты талаптары

Шот шартының Стандартты талаптары

Заңды тұлғалардың назарына!

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ    Заңды тұлғаларының (олардың филиалдарының және өкілдіктерінің) «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ банктік ағымдағы шоты шартының стандартты талаптарының және Заңды тұлғаларының (олардың филиалдарының және өкілдіктерінің) «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ банктік ағымдағы шоты шартының стандартты талаптарына қосылу туралы өтініштің  тұрпатты нысандарының  бекітілгені  (16.06.2017 жылдан бастап қолданылады) туралы хабарлайды. 

Сіздер құжаттармен осында таныса апасыздар.