Қоңырауға тапсырыс беру
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Тарифтер

Тізбені бекіткен

Банктік өнімдер мен үдерістер жөніндегі комитеті

(11.12.2017 ж. №40 хаттама)

05. 02.2018 ж.бастап қолданысқа енгізіледіУәкілетті орган «жалпы сақтандыру» саласында сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына берген лицензия негізінде сақтандыру шартын жасауға және орындауға байланысты қызметтерді жүзеге асыратын заңды тұлғалар үшін банк қызметтері бойынша тарифтердің (комиссиялық алымдардың) көлемдерінің

ТІЗБЕСІ

Ескерту: Банкке төленген тарифтер (комисиялық алымдар) қайтарылмайды.

егер басқа жағдайлар көрсетілмеген болса, теңгемен


р/б

Операциялар/қызметтер атауы

Тариф

Ескерту

1.

Ағымдағы шоттарды ашу, жүргізу және жабу

1.1.

Ағымдағы шотты ашу

0


1.2.

Ағымдағы шотты жүргізу

0


1.3.

Ағымдағы шотты жабу

2 000


2.

Аударым операциялары

2.1.

Сыртқы аударым

аударым сомасының

0,5%


2.2.

Ағымдағы шотқа ақша енгізу

үшінші тұлғалардың ақшаны енгізу сомасының

30%


2.3.

Банкішілік аударым

Клиенттің бастамасы бойынша Банк нұсқауды орындағанға дейін төлем тапсырмасын қайтарып алуы (төлемді жою)

0


2.4.


0


3.

Кассалық операциялар

3.1.

Қолма-қол ақшаларды беру

шот иесі берген қолма-қол ақша сомасының

0,5%


3.2.

Қолма-қол ақшаларды қабылдау

0


4.

Анықтамалар / телнұсқалар

4.1.

Ағымдағы шоттың жағдайы туралы үзінді көшірменің телнұсқасын және/немесе ағымдағы шоттың жағдайы туралы үзінді көшірмесіне қосымшаларын беру*

әр беті үшін

7504.2.

Банктегі шотқа қызмет көрсетуге байланысты анықтамаларды беру*

операция жасау кезінде

1 500


4.3.

Ағымдағы шот шарттарының телнұсқаларын беру*

операция жасау кезінде

1 500


4.4.

Клиенттің деректемелерінің өзгеруіне байланысты құжаттарды қайта рәсімдеу (заң ісіне өзгертулер енгізу)*

операция жасау кезінде

2 000* Бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС)кіреді