«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 
Заңды тұлғалар үшін

Заңды тұлғалар үшін