«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 
Корпоративное управление

Корпоративное управление

Text here....