Жинақ күні
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Тарифтер

Тізбені бекіткен

Банктік өнімдер және үдерістер жөніндегі

комитеті

(30.06.2017ж. №20 Хаттама)

01.07.2017ж. бастап қолданысқа енгізіледі

Жеке тұлғалар үшін банктік қызмет бойынша тарифтер (комиссиялық алымдар) көлемінің

ТІЗБЕСІ

Ескерту: Банкке төленген тарифтер (комиссиялық алымдар) қайтарылмайды.

                                                          теңгеде

п/п

Көрсеткіш

Комиссия көлемі

Ескерту

А

1

2

3

1.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарына жататын қызметтер

1.1.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шартын жасау

0

 

1.2.

Шарттық соманы арттыру*

0

 

1.3.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шартының қосымша келісімдерін жасау

0

 

1.4.

Жинақтау кестесінен тыс енгізілген және мемлекет сыйлықақысымен ынталандырылмаған ақшаны шоттан алу (2017 жылдың 10 маусымына дейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары бойынша)

0

 

1.5.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарына қол қойылған күннен бастап 12 ай өткенге дейін салымнан ақша сомасын салымшының мерзімінен бұрын алуы (ақша түсу тәсіліне тәуелсіз) *

Ұсталынатын соманың 1,0 %-ы
(ең азы 5 000)

 

03.04.2017 жылға дейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары бойынша комиссия – 5 000 теңге

1.6.

 

Тұрғын үй заемын алудан бас тартқан жағдайда тұрғын үй құрылыс жинақ шартын бұзған және шарттық соманы төлеген кезде қолма-қол ақшамен жинақты төлеу

0

 

2.

Банктік заем беруге дайындыққа жататын қызметтер

2.1.

Алуға өтінімді қарастыру: **

2.1.1.

Ÿ   тұрғын үй заемын

0

 

2.1.2.

Ÿ   аралық тұрғын үй заемын

5 000

- интернет банкинг арқылы берілген өтініштер бойынша;

- «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша берілген заемдар бойынша, мынадай бағыттары бойынша (ипотекалық кредит б ерудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту)

комиссия ұсталынбайды

 

2.1.3.

Ÿ   алдын ала тұрғын үй заемын

5 000

2.2.

Заем беруді ұйымдастыру:

2.2.1.

Ÿ   тұрғын үй заемы

0

 

2.2.2.

Ÿ   аралық тұрғын үй заемы

Заем сомасының 0,5 %
(ең азы 15 000, ең көбі 100 000)

 

 

Комиссия ұсталынбайды:

- «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша берілген заемдар бойынша, мынадай бағыттары бойынша: ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту. -

2.2.3.

Ÿ   алдын ала тұрғын үй заемы

Заем сомасының 0,5 %
(ең азы 15 000, ең көбі100 000)

2.3.

Төлем қабілеттілігін бағалау және Банк хабарламасын рәсімдеу:

2.3.1.

Ÿ   2008–2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасына қатысу үшін*

15 000

 

2.3.2.

Ÿ   Батыс Қазақстан облысындағы «Жас отбасыларға арналған тұрғын үй құрылысы» жобасына (бұрынғы атауы – «Жас отбасыға – тұрғын үй») қатысушылар үшін*

15 000

 

2.3.3.

Ÿ   Алматы қ. «Қалалық ипотекалық тұрғын үй құрылысы» бағдарламасының қатысушылары үшін*

15 000

 

2.3.4.

Ÿ   «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының «жас отбасыларға арналған тұрғын үй» шағын бағыты бойынша қатысушылар үшін**

0

 

3.

Банктік заемдар беруге жататын қызметтер

3.1.

Заемды қолма қол ақшамен төлеу

қолма қол ақшамен төленген заем сомасының 0,5 %

(ең азы 1500, ең көбі 50 000)

Комиссия төлем сомасынан ұсталынып қалуы мүмкін.

Сонымен қатар, заемның мақсатты пайдалануы алынған заемның барлық сомасына расталады.

Тұрғын үйді жөндеуге және жаңартуға жеке тұлғаның кепілдігімен берілген тұрғын үй заемын қолма қол ақшамен төлеу үшін комиссия ұсталынбайды.

 

 

3.2.

Банктік заем шартының, кепілзат, кепілдік шарттарының қосымша келісімдерін жасау*

5 000

Мына қосымша келісімдер үшін комиссия алынбайды:

  -  салымшы/заемшы, заемшылас қайтыс болған жағдайда, шегеруге байланысты банктік заем, кепілзат, кепілдік шарттарының; 

  - клиенттің деректемелерін өзгерту үшін;

 - айыппұл және өсімпұл көлемін өзгертуге қатысты банктік заем және кепілзат шарттарының;

- бір тұрғын үй құрылыс жинақ шарты аясында алдын ала/аралық тұрғын үй заемынан тұрғын үй заемына өту үшін банктің заем шартының, кепілзат, кепілдік шартының (бір мезгілде заемшыласты(тарды), кепілзаттық қамсыздандыруды ауыстырған және/немесе алып тастаған және  тұрғын үй заемына өтуге байланысты емес басқа да жағдайларда, банктік заем шартарының, кепілзат шарттарының қосымша келісімдерін жасау үшін комиссия белгіленген тәртіпте ұсталынады.);

- заемшыға қатысты емес себептермен (растаушы құжаттарды тапсырған кезде) қайта рәсімдеу үшін заемшы берген жылжымайтын мүліктің құқық бекітуші, сәйкестендіруші және басқа да құжаттарының мерзімін ұзартуға байланысты жылжымайтын мүлік кепілзаты шартының;

- заңнама талаптарына сәйкес келтіруге байланысты кепілзат шарттарының, банктік заем, кепілдік шарттарының қосымша келісімдерін жасау үшін.

- банктік заем шартының қосымшасы болып табылатын комиссиялар тізбесін өзгертуге байланысты банктік заем шартының (басқа талаптарды өзгертпестен)

 

3.3.

Кепілзатты ауыстыру*

25 000

Мынадай жағдайларда комиссия ұсталынбайды:

- заемшы, кепіл беруші қайтыс болған жағдайда әмбебап құқықтық мұрагерлік құқығын рәсімдеу үшін, кепілзатты ауыстыру үшін;

 

4.

Кассалық және аударма операциялары

4.1.

Қолма қол ақша қабылдау

0

 

4.2.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелерді шегеру кезінде кейіннен беру мақсатымен транзиттік шотқа ақша есептеп қосу

0

 

4.3.

Заемды және жинақты төлеуге байланысты емес ағымдағы шоттан ақша алу

 

Алынатын ақша сомасының 0,5 %
(ең азы 1 500)

Ағымдағы шотты жабу күнінде 2 000 теңге (және одан кем) көлемінде шотта ақша қалдығы болғанда комиссия ұсталынбайды.

 

4.4.

Банкішілік ақша аудару

0

 

4.5.

Сыртқы ақша аудару

Аудару сомасының 0,3 %
(ең азы 1 500, ең көбі 5 000)

Комиссия ұсталынбайды:

- «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы бойынша берілген заемдар бойынша, мынадай бағыттары бойынша: ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту.

 

5.

Құжаттар беру

5.1.

Жинақ немесе несие шотының жағдайы туралы, несие борышының барлығы немесе жоқтығы туралы анықтама, басқа да анықтамаларды беру *

0

 

5.2.

Жинақ немесе ағымдағы шоттан үзінді беру

 

0

 

5.3.

Шарттың немесе шарттың қосымша келісімінің  телнұсқаларын, басқа құжаттың телнұсқаларын беру*

1 500

 

5.4.

Кепілзаттық қамсыздандыру бойынша құқық бекітуші немесе басқа да құжаттардың көшірмелерін беру*

1 500

 

5.5.

Осы құжатты қайта рәсімдеу немесе нотариаттты куәландыру үшін жылжымайтын мүліктің құқық бекітуші, сәйкестендіруші немесе басқа құжаттарының түпнұсқасын беру*

5 000

Мынадай жағдайларда комиссия ұсталынбайды:

- кепіл беруші қайтыс болған жағдайда әмбебап құқықтық мұрагерлік құқығын рәсімдеу кезінде;

- Банктің ішкі құжаттарында бекітілген тәртіпте жылжымайтын мүлікті жоспарлауда алшақтығы бар, заем берген кезде, қайта рәсімдеу үшін, жылжымайтын мүліктің құқық бекітуші/сәйкестендіруші және басқа да құжаттарының түпнұсқаларын беру кезінде.

 

6.

Басқа да қызметтер

6.1.

Басқа да қаржы ұйымдары алдындағы Банк салымшысының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін депозитті кепілге рәсімдеу

 

0

 

6.2.

Эскроу-шот ашу

5 000

 

6.3.

«Самұрық – Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ клиентінің төлем қабілеттілігін анықтау үшін кеңес беру қызметін ұсыну

 

13 000

 

6.4.

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы өткізілетін тұрғын үйді сатып алушылар пулына қосуға салымшының өтінішін қарастыру бойынша кеңес беру қызметін ұсыну*

0

 

6.5.

Мемлекеттік қызметті төлеу немесе банк терминалы арқылы баж төлеу (салық, айыппұл, өсімпұл)

 

100

 *     Бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кіреді.

**   Алуға берілген өтінімге сәйкес Банк заем берсе, бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кірмейді. Бұлай болмаған жағдайда (алуға берілген өтінімге сәйкес заем беруден (алудан) Банк немесе клиент бас тартқан жағдайда) бұл тарифке ҚҚС кіреді.