Қоңырауға тапсырыс беру
«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Тарифтер

Жарияланған күні: 01.08.2018 ж.


Тізбені   Банктік өнімдер және үдерістер жөніндегі комитеті бекітті

 (30.06.2017 ж. №20 хаттама) 

01.07.2017 ж. бастап қолданысқа енгізілді

(01.01.2018ж. бастап қолданысқа енгізілетін

 11.12.2017ж. №40 хаттамаға,

28.12.2017ж. №41 хаттамаға

1.5 тармақты қоспағанда,

14.02.2018ж.  №06 хаттамаға,

21.02.2018ж.  №07 хаттамаға,

27.02.2018ж. №08 хаттамаға,

22.05.2018ж. №16 хаттамаға,

15.06.2018ж. №19 хаттамаға,

 27.06.2018ж. №22 хаттамаға,

31.07.2018ж. №26 хаттамаға,

17.08.2018ж. №28 хаттамаға

сәйкес өзгертулерді есепке ала отырып )

 

 

Жеке тұлғалар[1] үшін банктік қызметтер бойынша тарифтер (комиссиялық алымдар) көлемінің

ТІЗБЕСІ

Ескерту: Банкке төленген тарифтер (комиссиялық алымдар) қайтарылмайды.

                                                                                  теңгемен

р/с

Көрсеткіш

Комиссия көлемі

Ескерту

А

1

2

3

1.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарттарына жататын қызметтер

1.1.

Тұрғын үй құрылыс

жинақ шартын жасау

0

 

1.2.

Шарттық соманы арттыру *

0

 

1.3.

Салымды бөлу *

0

(тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген)

 

1.3.1.

Салымды шегіну *

Тұрғын үй құрылыс жинақтарының жинақ сомасының

0,5 %

Төмендегі отбасы мүшелері  және туыстары арасындағы  шегінулер (онлайн емес)  үшін комиссия алынбайды:

1)  жұбайы/жары,

2) ата-аналар,

3)  балалары,

4)  ұл асырап алушылар (қыз асырап алушылар), асырап алынғандар ұлдар (асырап алынған қыздар),

5)  туған  ағалы-қарындастылар,

6) атасы, әжесі, немересі,

7) ата-анасының туған ағалары  мен әпкелері,

8) немере атасы мен немере әжесі,

9) немере ағалары мен қарындастары,  інілері мен жиендері.

Комиссияның көлемі шегінетін тарап шегінуге өтінім берген  сәтте белгіленеді.

 (тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген.)

 (тармақ  БӨҮК шешіміне (22.05.2018 ж. №16 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген 

1.3.2.

Біріктіру *

0

(тармақ  БӨҮК шешіміне (11.12.2017ж. №40 хаттамасына)  сәйкес  енгізілген)

1.4.

Жинақ кестесінен тыс енгізілген және мемлекет сыйлықақысымен ынталандырылмаған ақшаны шоттан алу (2017 жылғы 10 шілдеге  дейін жасалған тұрғын үй құрылыс жинақ шарттары бойынша)

0

 

1.5.

Ақша сомасын жинақ шоттан мерзімінен бұрын алу *

5 000 


Жинақ шотта тұрған алынатын сомаға Салымшы ТҚЖ шартын мерзімінен бұрын бұзу нәтижесінде жинақ шотынан алатын қаражаттар жатады.

 

(тармақ  БӨҮК шешіміне (31.07.2018 ж. №26 хаттамаларына)  сәйкес  өзгертілген.)

1.5 тармақ  15.08.2018 ж. бастап жарамды

2.

Банктік заемдарды беру дайындығына жататын қызметтер 

2.1.

Төмендегі заемдарды алуға өтінімді қарастыру:**

2.1.1.

Ÿ   тұрғын үй заемы

0

2.1.2.

Ÿ   аралық тұрғын үй заемы

5 000

Комиссия:

-интернет-банкинг арқылы берілген өтініштер бойынша;

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін заемдар бойынша;

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық заемдарын қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген заемдар бойынша;


2.1.3.

Ÿ   алдын ала тұрғын үй заемы

5 0002.2.

Төмендегі заемдардың берілуін ұйымдастыру:

2.2.1.

Ÿ   тұрғын үй заемы

0

 

2.2.2.

Ÿ   аралық тұрғын үй заемы

Заем сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 15 000, ең көбі 100 000)

 

 

Комиссия:

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін заемдар бойынша;

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық заемдарын қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген заемдар бойынша;


2.2.3.

Ÿ   алдын ала тұрғын үй заемы

Заем сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 15 000, ең көбі 100 000)

2.3.

Төлем қабілеттілігін бағалау және Банк хабарламасын рәсімдеу:

2.3.1.

Ÿ Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының  2008–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қатысушысы  үшін*

15 000

 

2.3.2.

Ÿ   «Жас отбасыларға арналған тұрғын үй» бағыты бойынша  «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасының қатысушысы  үшін**

0

 

3.

Берілген банктік заемдарға  жататын қызметтер

3.1.

Заемды қолма қол ақшамен төлеу

Қолма қол ақшамен төленген заем сомасының 0,5 %-ы

(ең азы 1500, ең көбі 50 000)

Комиссия тікелей  төлем сомасынан ұсталынып қалуы мүмкін.

Сонымен қатар, заемның  мақсатты пайдаланылуы  алынған заемның барлық сомасымен  расталады.

Комиссия:

- Тұрғын үйді жөндеуге және жаңартуға жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін  1 500 000 теңгеден көп емес сомасындағы  тұрғын үй заемын қолма қол ақшамен төлеу үшін комиссия ұсталынбайды. 

3.2.

Банктік заем шартының, кепілзат, кепілдік шарттарының талаптарын  Заемшының [2] бастамасымен өзгерту

3.2.1.

Төлем күнін өзгерту *


Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

 

Комиссия:

- салымшының/заемшының, заемшыластың, кепіл берушінің қайтыс болуы;

  - мүліктік құқық кепілін жылжымайтын мүлік кепілзатына ауыстыру;

 

- клиенттің деректемелерін өзгерту жағдайларында посткредиттік операцияларды жүргізу кезінде ұсталынбайды.

 

3.2.2.

Заемшыласты алып тастау  *

Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.3.

Тұрғын үй заемына өту*

0 теңге

3.2.4.

Кепіл берушіні ауыстыру*

Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі 25 000 теңге)

3.2.5.

Кепілді босату*

Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.6.

Кепілді ауыстыру *

Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі  25 000 теңге)

3.2.7

Кепіл параметрлерін өзгерту *

Қарыз берешегі қалдығының 1% (ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

3.2.8

Талаптарды өзге де өзгерту

Қарыз берешегі қалдығының 1%-ы  (ең азы/ең көбі  5 000 теңге)

4.

Кассалық және аударма операциялары

4.1.

Қолма-қол ақша қабылдау

0

 

4.2.

Тұрғын үй құрылыс жинақ шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелерді шегіну  кезінде кейіннен беру мақсатымен транзиттік шотқа ақша есептеп қосу

0

 

4.3.

Заемды және жинақты төлеуге байланысты емес ағымдағы шоттан ақша алу

Алынатын ақша сомасының 0,5 %-ы
(ең азы 1 500)

Ағымдағы шотты жабу күнінде 2 000 теңге (және одан кем) көлемінде шотта ақша қалдығы болған жағдайда, комиссия ұсталынбайды.

4.4.

Банкішілік ақша аудару

0

 

4.5.

Сыртқы ақша аудару

Аудару сомасының 0,3 %-ы
(ең азы 1 500, ең көбі 5 000)

Комиссия:

- ипотекалық кредит берудің қолжетімділігін арттыру, жеке тұрғын үй құрылысын дамыту бағыттары бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында берілетін заемдар бойынша;

-тұрғын үй төлемдерін алушылардың арнайы шоттарынан аударымдар бойынша;

(БӨҮК 21.02.18ж. №7   шешіміне сай).

- Арнайы мемлекеттік органдар (АМО) қызметкерлерінің  ипотекалық заемдарын қайта қаржыландыру үшін берілетін, 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін берілген заемдар бойынша;


5.

Құжаттар беру

5.1.

Жинақ немесе несие шотының жағдайы туралы, несие борышының бары немесе жоқтығы туралы анықтама, басқа да анықтамаларды беру *

0

 

5.2.

Жинақ немесе ағымдағы шоттан үзінді беру

0

 

5.3.

Шарттың немесе шарттың қосымша келісімінің  телнұсқаларын, басқа құжаттың телнұсқаларын беру *

1 500


5.4.

Кепілзаттық қамсыздандыру бойынша құқық белгілеуші  немесе басқа да құжаттардың көшірмелерін беру*

1 500

 

5.5.

Осы құжатты қайта рәсімдеу немесе оны нотариалды куәландыру үшін жылжымайтын мүлікке  құқық белгілеуші, сәйкестендіруші немесе басқа құжаттарының түпнұсқаларын беру*

5 000

Комиссия:

- кепіл беруші қайтыс болған жағдайда әмбебап құқықтық мұрагерлік құқығын рәсімдеу кезінде;

- Банктің ішкі құжаттарында бекітілген тәртіпте жылжымайтын мүлікті жоспарлауда алшақтығы бар, заем берген кезде, қайта рәсімдеу үшін, жылжымайтын мүліктің құқық белгілеуші/сәйкестендіруші және басқа да құжаттарының түпнұсқаларын беру кезінде;

 


6.

Басқа да қызметтер

6.1.

Банк салымшысының  басқа  қаржы ұйымдары алдындағы міндеттемелерінің  орындалуын қамтамасыз ету үшін депозитті кепілге рәсімдеу

0

 

6.2.

Эскроу-шотты  ашу

5 000

 

          (БӨҮК 12.06.18ж. №19   шешіміне сай).

6.3.

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы өткізілетін тұрғын үйді сатып алушылар пулына қосуға салымшының өтінішін қарастыру бойынша кеңес беру қызметін ұсыну*

0

 

6.4.

Банк терминалы арқылы мемлекеттік қызметтер ақысын төлеу немесе  баж төлеу (салық, айыппұл, өсімпұл)

100

 

*     Бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кіреді.

**   Егер заем  алуға берілген өтінімге сәйкес Банк заем берсе, бұл тарифке қосымша құн салығы (ҚҚС) кірмейді. Олай  болмаған жағдайда (алуға берілген өтінімге сәйкес заем беруден (алудан) Банк немесе клиент бас тартқан жағдайда) бұл тарифке ҚҚС кіреді. 

 

 


[1] соның ішінде  жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және кәсіпкерлік қызметке қатысы жоқ операциялар бойынша адвокаттар үшін

[2] Бірен артық қызмет ұсынылған жағдайда ұсынылған қызметтер бойынша комиссияның ең жоғарғы көлемі ұсталады.

 ПОЗВОЛЬТЕ НАМ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ!

Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем отправлять вам на электронную почту информацию о самых выгодных акциях и предложениях Жилстройсбербанка

Суреттегі кодты енгізіңіз