«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Жалғыз акционердің шешімдері

2016 жылдың 9 айында Жалғыз акционер – «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның   қабылдаған шешімдері 

 №  шешімдер, күні     Мәселе атауы      Шешім  
  04.02.2016ж. №04/16  хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы. 1.Алдамберген А.Ө. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде, Жалғыз акционерінің өкілі ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі болып  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі өткенге  дейінгі өткілеттілік мерзімімен  Ибрагимова Л.Е.  сайлансын.

3. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің Төрайымы ретінде Ибрагимова Л.Е.  сайлауды ұсыну.

4. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

Директорлар кеңесінің уәкілдік мерзімі 3 (үш) жыл болып анықталсын. 

5. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасы (Жұмағұлов А.Н.) осы шешімнен шығатын  қажетті шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.  
    12.02.2016ж. №06/16 хаттама «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 10.07.2015ж. (№25/15 хаттама) «Жаңа редакцияда еншілес ұйымдардың Холдингке есеп тапсыруының мерзімділігін, нысаны мен тізбесін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 10.07.2015ж. (№25/15 хаттама) «Жаңа редакцияда еншілес ұйымдардың Холдингке есеп тапсыруының мерзімділігін, нысаны мен тізбесін бекіту туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар осы шешімнің №7 Қосымшасына сәйкес редакцияда енгізілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.  

  10.03.2016ж. №09/16 хаттама   Жылдық қаржылық есептілікті бекіту және қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төлемеу, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ әрекетіне акционерлердің жүгінуі туралы ақпараттарды назарға алу, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы. 1. Банктің 2015 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі осы хаттаманың №19 Қосымшасына сай бекітілсін.

2. 2015 жылға арналған Банктің қарапайым акциялары бойынша Жалғыз акционерге дивиденттер  төлемеу және

 15 232 242 264  (он бес миллиард  екі жүз отыз екі миллион екі жүз қырық екі мың екі жүз алпыс төрт) теңге көлеміндегі  қызмет нәтижесінде алынған таза кірісті Банк билігіне берсін.

3.2015 жылы  Жалғыз акционердің Банк әрекетіне және оның лауазымдық тұлғаларына жүгінуінің болмауы назарға алынсын.

4. Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелеріне  2015 жылы төленген сыйақыларының көлемі мен  құрамы туралы ақпарат  осы хаттаманың №20 Қосымшасына сай назарға  алынсын.  

5. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасы (Жұмағұлов А.Н.) осы шешімнен шығатын  қажетті шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.  

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ тексеру нәтижелері туралы.      (қысқартылғанда)

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 19.02.2016ж. Тексеру актісі осы хаттаманың №14 Қосымшасына сай  назарға алынсын.

2. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қызметтерін тексеру актісін іске асыру бойынша   шаралар жоспары (әрі қарай – Шара жоспары) осы хаттаманың №15 Қосымшасына сай  мақұлдансын.

3. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқармасы Шара жоспарының орындалуын қамтамасыз етсін.

4. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 
  28.04.2016ж. №20/16 хаттама Еркін құбылмалы айырбас бағамы режиміне өтуге байланысты тұрғын үй құрылыс жинақ салымдарына өтемақы төлеу үшін «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ жеке капиталы қаражатын пайдалану туралы.

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

еркін құбылмалы айырбас бағамы режиміне өтуге байланысты тұрғын үй құрылыс жинақ салымдарына өтемақы төлеу үшін жеке капиталынан 24,0 млрд.тг  көлемінде қаражат бөлуді қамтамасыз етсін.

2.  Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 

  31.05.2016ж. №25/16 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы.

 

1. Мадиев С.Н. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 

2.  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционер мүддесінің өкілі болып  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі өткенге  дейінгі өткілеттілік мерзімімен  Досаев Е.А.   сайлансын.

3. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің Төрағасы  ретінде Досаев Е.А.  сайлауды ұсыну.

4. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

Директорлар кеңесінің уәкілдік мерзімі 3 (үш) жыл болып анықталсын. 

5. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасы (Жұмағұлов А.Н.) осы шешімнен шығатын  қажетті шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 

  11.07.2016ж. №28/16 хаттама «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ қаржы активтерін және міндеттемелерін басқарудың уақытша шараларын енгізу туралы.      (қысқартылғанда )

1.  31.12.2016ж. дейінгі кезеңде сыйақы мөлшерлемесі бойынша теңгемен  жылдық 20%, АҚШ долларымен жылдық 7%-дан жоғары орналастыру талабымен  банк аралық депозиттерді   12 айдан артық, бірақ 36 айдан көп емес мерзімге орналастыруға рұқсат берілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 

  13.09.2016ж. №36/16 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгертулер енгізу туралы.

 

1.  «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі өткенге дейінгі өткілеттілік мерзімімен    А.А.Барунин сайлансын.

2. - 3. Құпия.

4. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы тәуелсіз директор А.А.Барунинмен  шарт жасассын.

5. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Басқарма Төрағасы (Жұмағұлов А.Н.) осы шешімнен шығатын  қажетті шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.