«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 
Директорлар кеңесінің шешімдері

Директорлар кеңесінің шешімдері