«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Корпоративтік құжаттар

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ның Сыртқы аудит тарту (рәсімдері) саясаты

Жарғы

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да электронды банктік қызмет көрсету ережесі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің кадр, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ директорлар кеңесінің тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Ішкі аудит департаменті туралы ереже

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ереже

31.07.2014ж. өзгерістер мен толықтырулар

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ның корпоративтік басқару кодексі

Аудит және тәуекел жөніндегі комитет туралы ереже

Тәуекелдерді басқару саясаты

Ішкі аудит қызметі туралы ереже

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет туралы ереже

Кадр мәселесі және Директорлар кеңесінің сыйақысы жөніндегі комитет туралы ереже

Стратегиялық жоспарлау мәселесі жөніндегі комитет туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің

Инсайдерлік ақпараттарға иелік етуге және қолдануға ішкі бақылау жасау ережесі

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-да банктік қызмет көрсету барысында туындайтын клиенттердің жүгінулерін қарастыру ережесі

2014 – 2023 жылдарға арналған «Қазақстанның Тұрғын Үй Құрылыс Жинақ Банкі» АҚ ұзақ мерзімді стратегиясы

"Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ директорлар кеңесі туралы ереже

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ереже

01.04.2014 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.07.2014 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.10.2014 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.01.2015 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.04.2015 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.07.2015 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.10.2015 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.01.2016 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.04.2016 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.07.2016 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.10.2016 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.01.2017 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)

01.04.2017 ж. жағдай бойынша Банктің үлестес тұлғаларының тізімі (қысқартылған)