«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Басшылық

Банк Басқармасы

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Басқарма Төрайымы
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарма Төрағасының орынбасары
Басқарушы директор
Басқарушы директор
Басқарушы директор

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің Төрағасы
Директорлар кеңесінің мүшесі
Директорлар кеңесінің мүшесі
Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор
Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор
Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор
"Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Директорлар кеңесі мүшелері туралы ақпарат
"Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ Корпоративтік хатшысы