Директорлар Кеңесі мүшелерінің қызметтерді қоса атқаруы бойынша мәліметтер
Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Директорлар Кеңесі мүшелерінің қызметтерді қоса атқаруы бойынша мәліметтер

Басқа заңды тұлғада басқарушы лауазымды немесе басқа да негізгі қызметті қатар атқарып жүрген 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер


Арифханов Айдар Абдразахович, Директорлар кеңесінің төрағасы

«Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы холдингі» АҚ,

Басқарма төрағасы

Қазақстан Республикасы заңнамасына, Жарғыға және Холдингтің ішкі құжаттарына  сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Холдинг) қызметіне жалпы басшылық етеді. Жалғыз акционер алдында Холдинг жұмысы үшін жауапкершілік көтереді. Басқарманы басқарады, Жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің және холдинг басқармасының шешімін орындауды ұйымдастырады. 

 

«Қазақстанның даму банкі» АҚ,

Директорлар Кеңесінің төрағасы

 

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын жүргізу, сондай-ақ қоғам жарғысымен анықталған өзге де қызметтерді атқару

«Казына Капитал Менеджмент» АҚ

Директорлар Кеңесінің төрағасы

 

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын жүргізу, сондай-ақ қоғам жарғысымен анықталған өзге де қызметтерді атқару

«Қазақстанның Инвестициялық қоры» АҚ

Директорлар Кеңесінің төрағасы

 

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын жүргізу, сондай-ақ қоғам жарғысымен анықталған өзге де қызметтерді атқару

«ҚазЭкспортГарант» АҚ Экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы» АҚ

Директорлар Кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын жүргізу, сондай-ақ қоғам жарғысымен анықталған өзге де қызметтерді атқару

Хамитов Ерсаин Ербулатович,
Директорлар кеңесінің мүшесі  

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ, Басқарушы  директор, Басқарма мүшесі.

-"Бәйтерек "ҰБХ" АҚ (бұдан әрі – Холдинг) кірістері мен шығыстарын басқаруды жүзеге асырады, Холдингтің қаржы-есеп саясатын айқындайды, Холдингтің ақша қаражатының қозғалысын, өтімділікті басқарады және Холдинг деңгейіндегі ақша позициясын талдау мен мониторингілеу стандарттарының орындалуын бақылайды;

- қаржы ресурстарын ұтымды бөлу жолымен Холдингтің ең жоғары пайдасына қол жеткізу үшін шаралар қабылдайды;

 - Холдингтің құрылымдық бөлімшелері мен еншілес ұйымдардың қаржы ұйымдарымен және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен өзара әрекеттесуін жүзеге асырады;

 - Холдинг және оның еншілес ұйымдары үшін аудиторлық ұйымдарды таңдау тәртібін әзірлеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

 - өз құзыреті шеңберінде және Холдингтің тиісті ішкі құжаттары негізінде жұмыс топтарын, комиссияларды, комитеттерді басқарады және (немесе) олардың қызметіне қатысады.

Омаров Марат Талгатович,
Директорлар кеңесінің мүшесі  

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ, стратегия, активтерді басқару, талдау және зерттеу мәселелеріне жетекшілік ететін Басқарушы  директор, Басқарма мүшесі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Корпоративтік даму және Холдинг стратегиясын іске асыру саласындағы бірыңғай саясат пен рәсімдерді іске асыруға басшылық етуді жүзеге асырады және жауапты болады;

- Холдингтің корпоративтік даму деңгейін арттыру мақсатында еншілес ұйымдармен өзара іс-қимылдың бірыңғай корпоративтік стандарттары мен рәсімдерін, тетіктерін әзірлеуді және енгізуді ұйымдастырады;

- салалық зерттеулер мен стратегиялық жоспарлау мәселелері бойынша ұлттық және халықаралық әріптестермен ынтымақтастықты ұйымдастырады;

- Холдингтің ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттары мен міндеттерінің негізгі параметрлерінің әзірленуіне және орындалуын және холдингтің стратегиялық картасының нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін Еншілес ұйымдарға олардың дұрыс декомпозициясына жауапты болады;

- еншілес ұйымдардың өндірістік көрсеткіштері бойынша орталықтандырылған деректер базасын құруды, еншілес ұйымдардың өндірістік көрсеткіштерін жинау әдіснамасын енгізуді жүзеге асырады.Мүдделі тараптарды Холдингті жедел басқару үшін талдамалық ақпаратпен қамтамасыз етеді;

 - активтерді басқару саласында Холдинг пен Холдингтің еншілес ұйымдарына жалпы басшылық етуді жүзеге асырады және тиімді басқару үшін жауапты болады;

 - еншілес ұйымдардың Директорлар кеңестерінің қызметіне мониторингті жүзеге асырады;

 - Осы комитеттердің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша еншілес ұйымдардың Директорлар кеңестерінің комитеттерімен өзара іс-қимылды жүзеге асырады.

 

«Қазақстанның Даму банкі» АҚ, Жалғыз акционер өкілі

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін жүзеге асыру және міндеттерін атқару

  

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ, Жалғыз акционер өкілі

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін жүзеге асыру және міндеттерін атқару

  

Ермекова Эльмира Муслимовна

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  директор.

 «Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің оқу орталығы» АҚ Басқармасының төрайымы

- Қоғамды тиімді басқаруды ұйымдастыру, Жарғы мен Даму тұжырымдамасына сәйкес ұйымның миссиясы мен Даму мақсаттарын іске асыру;

- қоғамның Әкімшілік-шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық ету, азаматтық-құқықтық шарттар жасау;

- Барлық инстанцияларда, сондай-ақ іскерлік кездесулерде қоғамның мүдделерін білдіру;

-қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығару, Қоғам қызметкерлерін көтермелеу және сыйақы беру, оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту;

- қоғамның барлық бөлімдері мен қызметкерлерінің қызметін және өзара іс-қимылын ұйымдастыру және бақылау, жергілікті актілер шығару, Қоғам қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті жоспарлар мен міндеттерді бекіту;

-Басқарма қабылдаған шешімдерді атқару, Директорлар кеңесі  мен Акционер шешімдерінің орындалуын қамтамасыз ету;

-Ұйым қызметіне қатысты мәселелер бойынша ҚРҰБ басшылығымен тиімді өзара әрекеттесу.

Кыдырбаев Досым Хамитович
Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз  директор.

«Ракурс Консалтинг Груп» ЖШС, Басқарушы  директор

ВТБ Қазақстан, Тәуелсіз  директор

- Қаржы және  стратегия консалтингі;

- Инвестицияларды тарттыру, салалық және аумақтық дамыту мәселелері бойынша кеңес беру.

Іске асырылған жобалар:

- Орталық Азия және Кавказ елдерінде қаржы қолжетімділігі мен қаржы сауаттылығы бойынша ADBI (Asian Development Bank Institute, Tokyo) жобасының кеңес беруші-ұйымдастырушысы;

- Азия Даму банкінің кеңес берушісі,

«2017-2021 жж. серіктестіктің орташа мерзімді стратегиясы аясында,  АБР-ның  ҚР ұлттық компанияларымен серіктестігі бойынша ұсынымдар» жобасы;

- «Алма-Тау» Алматы аумақтық туристік класстер қауымдастығын құруға қатысу;

- «Алматы облысына инвестициялар тарттыру бойынша мастер-жоспарын әзірлеу» жобасын іске асыру;

-  «Алматыны дамыту бағдарламасы 2016-2020» әзірлемесіне қатысу;

- «ҚазМұнайГаз 2015-2025» ҰК АҚ Дамыту стратегиясын жаңарту жобасына қатысу;

- «Бәйтерек» ҰБХ-ның «Бәсекеге қабілетті көшбасшылар – Ұлттық чемпиондар» бағдарламасын іске асыруға қатысу;

-  «Алматы облысына инвестицияларды тарттыру тиімділігін арттыру бойынша іс-шаралар кешенін әзірлеу» жобасын іске асыру.

Ибрагимова Ляззат Еркеновна
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрайымы.

«Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты» АҚ,

Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесі мүшесінің, тәуелсіз директордың  өкілеттігін жүзеге асыру және міндеттемелерін орындау

 «Кәсіпқор» холдингі» БАҚ

Тәуелсіз директор

Директорлар кеңесі мүшесінің, тәуелсіз директордың  өкілеттігін жүзеге асыру және міндеттемелерін орындау

қайтару

ХОТИТЕ УЗНАВАТЬ О НАШИХ АКЦИЯХ ПЕРВЫМИ?!

Қоңырауға тапсырыс беру