«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі»    Акционерлік қоғамның еншілес ұйымы 

Ақпаратттық жүйелерді қолдау және дамыту департаментіне специалист

Бөлім:  Ақпараттық жүйені дамыту және қолдау департаменті

Үміткерге қойылатын талаптар:

·       Объектіге бағытталған программалаудың қағидаларын түсіну және пайдалана білу.

·       Visual Studio(ASP.NET, C#, MVC)  әзірлеу тәжірибесі және (html, jquery, css) пайдаланушы интерфейс әзірлеу дағдысы болуы

·       Деректер қорының (Oracle немесе  MS SQL) деректерді өңдеуінің негізгі алгоритмдерімен қағидаларын білу.

·       Жоғары математикалық немесе техникалық бiлiмі бар

        Ақпараттық технологиялар саласында кемінде 1 жыл жұмыс тәжірибесі бар



қайтару